Vi Tilbyder

Rens af Træterresser
Rensning af træterrasse

Hvis du er indehaver af en træterrasse, så kender du alt til den årlige opgave, der ligger og venter på dig - Nemlig rensning af træterrassen.  

Har du ikke været helt så flittig med at rense terrassen, og måske heller ikke fået den  behandlet fra den var helt ny. Vil du opleve, at der ligger et sort lag alger på din terrasse. Når det lag først bliver vådt, bliver din træterrasse ligeså glat som en skøjtebane. Her hjælper en algebehandling ikke længere, og du skal igang med en mekanisk rens af træterrassen.


imprægnering af træterrassen

Imprægneringen beskytter din træterrasse år efter år. Både sommer og vinter du kan derfor bruge tiden på at nye din terrasse. Du behøver ikke længere at bekymre dig om vedligehold, rengøring og oliering.


Vi anbefaler en imprægnering istedet for oliering. Olieringen tager lang tid, og det er svært at fordele olien jævnt på bræddernes overflade. Derudover skal olieringen foretages ofte og arbejdet er langt mere omfattende. Det er vigtigt, at du beslutter, om du ønsker vores imprægnering af din træterrasse efter vi har renset den, eller om du selv vil stå for olieringen.


Kan alle træterrasser renses og imprægneres?

Nej langt fra alle træterrasser er i god nok stand til man kan lave en imprægnering.

Det gælder især træterrasser hvor træet gennem mange år ikke er blevet vedligeholdt godt nok. Disse terrasser kan være angrebet af svamp, bakterier og kan derfor ikke imprægneres. Terrasserne kan i de fleste tilfælde godt rensens, men imprægneringen vil ikke gavne, hvis træet ikke er i ordentlig stand.


Fast abonnementsordning på rensning af træterrasse

Vi tilbyder en ordning med faste besøg,  hvor vi løbende holder øje med tilstanden på din træterrasse. Vi behandler terrassen med et effektivt desinficerende produkt, som forhindrer svampe og algesporer i at få fodfæste. Kontakt os for et tilbud.

   Rens af træterrasse step by step. • Step 1 – Rensning
  Rensningen fjerner alger, skidt og andre urenheder på en effektivt og skånsomt. Det eneste der ikke kan fjernes er dybdegående alger, råd, oliepletter eller andet der er groet ned i selve træet.


 • Step 2 – Skumbehandling
  Efter rensen er veloverstået, vil der altid være en række levende organismer eller alge rester i selve træet. Disse sprøjtes med en skum, som effektivt stopper processen af nye alger. Og sikrer de rester der måtte være tilbage i træet fjernes helt. Efter skumbehandlingen er træ overfladen helt ren og klar til imprægneringen.


 • Step 3 – Imprægnering
  Nogle dage efter rensningen og skumbehandlingen er foretaget, er det tid til imprægneringen. Her er det dog vigtigt at træterrassen er helt tør. Det kan derfor være svært at sige, hvornår imprægneringen kan udføres, da vejret jo som bekendt ikke altid er til at forudse. Imprægneringen er en dybdegående behandling, som trænger  ned i selve træet og dermed sikrer et langtidsvirkende resultat.


 • Kørespor efter rensning af træterrasser.
  Når træet renses mekanisk, kan det ikke altid undgås, at man kan se ”kørespor” efter rense kassen på selve træet. Disse spor er svære at undgå - ja næsten umulige, men vi har godt trænet og erfarne medarbejdere. De gør, alt hvad de kan for at minimere disse ”kørespor”.

  Der hvor køresporerne opstår vil med tiden blive mindre og mindre. Til sidst forsvinder de helt. Man kan som sagt ikke helt undgå kørespor, og det derfor vigtigt, at vi informerer dig om det, så det ikke kommer bag på dig efterfølgende.


Rens af Facader
Rensning af facader

Din bygnings facader er hårdt udsat for vejr, vind og forurening og dermed får den hurtigt til at se gammel og slidt ud, Alger, skidt og snavs sætter hurtigt sit præg på dine facader, og du er ikke den eneste. i løbet af de kommende år er vintrene blevet milder og mere fugtige og det er desværre gode betingelser for alger og mos til at gro på dit ellers tidligere smukke murerværk, derfor er en effektiv facaderens ofte vejen frem.Hvorfor imprægnering af sin facade?

Efter en rensning og algebehandling kan en Imprægnering beskytte facadens overflader.

imprægneringen giver en vandafvisende overflade, som beskytter mod fugt, svamp, frostskader, pletter og snavs på lang sigt, og samtidig forlænger leve tiden på murerværket


Undlader man at efterbehandle facaden vil den således hurtigere blive modtagelig for vejr og vind og derfor hurtigere blive trist at se på igen. 


Hvorfor algebehandling af facade?

Man bør algebehandle sin facade for at holde den fri for alger / mos og begroninger, som facaden konstant udsættes for. Ved at algebehandle og derved holde facaden ren undgår man i fremtiden at skulle rense facaden mekanisk.


Hvorfor skal man rense facader ?

Udover at alger og mos giver et grimt udseende på dit huset så kan det også have meget alvorlige konsekvenser ikke at vedligeholde sine facader. skaber fugt og dannelse af skimmelsvamp, dette kan videre give skader ind i huset såsom vægge, gulve mv.

derfor skal dit hus vedligeholdes ligesom alt andet og det er bedre at forebygge inden det er gået galt.


En facaderens giver et flot og velholdt udtryk på din facade. Udover at virke skæmmende så suger snavs, smuds og alger vand, der er skadeligt for murværket. Så udover at facaden bliver opfrisket ved en facaderens, så beskytter og sikrer man også facadens levetid.Hvordan kan man holde facerne rene år efter år?

Dette kan gøres med en Fast abonnementsordning for årlig algebehandling. Det vælter ikke økonomien, og facaderne fremstår flot, og klar til sommerens udfoldelser.

Kontakt os for et tilbud.

Rens af facader step by step • Step 1 - Rensning af facaden                       Vi starter med at fjerne alger, pest, mos, skidt og snvavs med en maskine som gør rensning mere skånsom og slider mindre på facaden og efterlader dermed det flotteste resultat.


 • Step 2 – Skumbehandling af facaden        Midlet løsner op for smuds og bekæmper både røde og grønne alger samt sort vækst.

  Behandlingen hæmmer desuden de rødder fra alger, der sidder inde i facaden og som er vigtige at skille sig af med.


  Algebehandling af en facade er en aktiv behandling, der virker over tid. Den fulde virkning kan tager typisk 3-8 mdr


 • Step 3 – Imprænering

  Vi anbefaler altid en imprænering, der vil sikre, at resultatet holder meget længere. impræneringen forhindrer vand og fugt i at trænge ind, mindsker misfarvning og vanskeliggør vækstbetingelser for alger, sort skimmelsvamp og andre uønskede urenheder på facaden.


  Den mindskede vandmængde reducerer samtidig muligheden for frostsprængninger hen over vinteren.


Rens af FliserRensning af fliser

Fliserens kan virkelig friske op på et grimt og ubehagelig udseende fliseareal. Kedelige flisearealer kan blive som nye. Fliserens er hurtigere og billigere end at lægge nye fliser. Irriterende mos, alger og flisepest opstår ofte i det danske klima,


Alger og flisepest er utrolig besværlig at fjerne selv, og flisepest vender nærmest altid tilbage. Det er uhyre vigtigt at flisearealet får den rette behandling, af professionelle folk, for at komme problemet til livs uden at ødelægge flisens overflade, som ellers kan ske ved brug af almindelig højtryksrenser.


imprægnering af fliser

Efter rens af fliser kan man vælge at imprægnere den nu helt rene overflade. Fliseimprægnering sikrer, at flisen bliver langt mere modstandsdygtig over for alger og mos, imprægneringen forsegler flisernes overflade og trænger ca. 1-2 cm ned i flisen.

Det gør at eksempelvis vand ligger sig som små perler på overfladen i stedet for at trænge ned i flisen.


Opfyldning af fugerne

Efter en rensning af fliserne, vil du have fjernet snavs og mos i fugerne, ca. 2-5 cm ned i fugerne omkring fliserne, herefter skal der igen fyldes efter med sand. Vi anbefaler ukrudtshæmmende fugesand, da pH værdien er høj og vil besværliggøre det for nyt ukrudt og mos at komme igen så dine fliser fremstå fuldstændig, som da de blev lagt


Hvorfor skal man rense fliser? 

Alger, flisepest og nogle former for mos kan skabe revner og sprækker i dine have- og betonfliser, hvilket medfører fugt og svamp og herved opstår problemet. Når vinteren kommer udvides sprækkerne, og der er risiko for forstspringning. Begynder dine fliser først at frostspringe, så er skaden sket. Det er derfor vigtigt at være på forkant og forebygge mod flisepest.


Hvem kan få en fliserens?

Alle kan få en afrensning og imprægnering, uanset type af sten.


Kan flisernes overflade tage skade når de renses?

Der er ingen risiko for, at overfladen ødelægges med det rette professionelle udstyr. Mange prøver selv med en højtryksspuler, og resultatet er tit og ofte katastrofalt, med ødelagte fliser til følge.


Hvordan kan man holde fliserne rene år efter år?

Dette kan gøres med en Fast abonnementsordning for årlig algebehandling. Det vælter ikke økonomien, og filserne fremstår flot, og klar til sommerens udfoldelser.

Kontakt os for et tilbud..


Rens af fliser step by step. • Step 1 – Rensning

  Her vil vores fliserenser både fjerne mos, flisepest og alger, så dine fliser allerede her vil fremstå rene og pæne igen. Du vil derfor hurtigt kunne se effekten af arbejdet.


 • Step 2 – skumebehandling

  Efter rensningen af fliserne, påføres de en forebyggende algebehandling, som sikrer at evt. rester og sporer, der kan sidde tilbage i fuger og/eller i flisernes porer, bliver nedbrudt. På den måde forebygger og forlænger vi resultatet af din fliserens.


  Når vi har påført vores algebehandling, skal fliserne tørre. Vi kører derfor videre på ruten og vender tilbage 7 arbejdsdage efter, for at færdiggøre de sidste trin i rensningen af dine fliser, når vejret tillader det


 • Step 3 – imprænering af fliser

  Imprægneringen er et beskyttende skjold, der beskytter flisernes overflade mod angreb og fjerner de vækstbetingelser, der er grobund for diverse vækster. Imprægnering af fliserne giver et markant mere langtidsholdbart resultat, og derfor anbefaler vi altid, at man får denne forseglende behandling.


 • Step 4 – Påfejning af fugesand

  Ved rensning af fliser vil flisefugen blive skylle væk, og derfor er det altid en god idé, at få lagt noget frisk fugesand på fliserne. Sandet stabiliserer fliserne, så de ikke bliver løse, og formindsker samtidig risikoen for mos og ukrudt. • Step 5 –  oprydning og kvalitetstjek

  Efter udført fliserens, sørger vi selvfølgelig for, at din patio er i samme pæne stand, som da vi kom. Vi søger derfor altid for at vaske det skidt og møg væk, der evt. er opstået som følge af rensning af dine fliser

  Vi sætter høje standarder for vores arbejde, og efterlader først opgaven, når begge parter er glade og tilfredse.